Tag: Roman Plaza Hà Đông xuất phát từ ý tưởng về một thành phố mang phong cách Ý sẽ xuất hiện tại trung tâm thành phố Hà Nội. Dự án được triển khai bởi